English 繁體 簡體
主頁 聯繫我們 網頁指南
公司簡介 獎項分享 專業服務 物業活動 家居錦囊 社會責任 就業機會

物業活動 2020
物業活動 2019
物業活動 2018
物業活動 2017
2017年12月
2017年11月
2017年10月
2017年9月
2017年8月
2017年7月
2017年6月
2017年5月
2017年4月
2017年3月
2017年2月
2017年1月
物業活動 2016
物業活動 2015
物業活動 2014
物業活動 2013
物業活動 2012
物業活動 2011
物業活動 2010

物業活動

 

嵐山
朱古力千層糕
2017年12月28日


維港‧星岸
樂韻悠揚賀聖誕
2017年12月25日


渣甸山名門
聖誕老人見面會
2017年12月25日


港景峯
聖誕嘉年華
2017年12月23日


天宇海
聖誕繽紛夜
2017年12月23日


半山壹號
繽FUN半壹迎聖誕
2017年12月23日


悅目
聖誕小手工
2017年12月21日


雍雅軒
聖誕縯紛嘉年華
2017年12月21日


渣甸山名門
薑餅人過聖誕
2017年12月17日


維港‧星岸
動手做‧薑餅人
2017年12月16日


嵐山
聖誕節派對
2017年12月16日


尚御
聖誕嘉年華
2017年12月16日


悅目
悅目聖誕嘉年華
2017年12月16日


海逸豪園
海逸與眾同樂聖誕嘉年華
2017年12月16日


海栢花園
聖誕嘉年華
2017年12月16日


雍雅軒
聖誕填色大賽
2017年12月15日


維港‧星岸
小小聖誕老人DIY
2017年12月10日


滙景花園
滙景火樹銀禧聖誕嘉年華
2017年12月10日


悅目
悅目試酒會
2017年12月9日


海栢花園
3D聖誕飾物DIY
2017年12月9日


雍雅軒
聖誕閃閃水晶球製作
2017年12月8日