English 繁體 簡體
主頁 聯繫我們 網頁指南
公司簡介 獎項分享 專業服務 物業活動 家居錦囊 社會責任 就業機會

物業活動 2020
物業活動 2019
2019年12月
2019年11月
2019年10月
2019年9月
2019年8月
2019年7月
2019年6月
2019年5月
2019年4月
2019年3月
2019年2月
2019年1月
物業活動 2018
物業活動 2017
物業活動 2016
物業活動 2015
物業活動 2014
物業活動 2013
物業活動 2012
物業活動 2011
物業活動 2010

物業活動

 

聽濤雅苑
中國書法班
2019年5月22日


滙景花園
太陽能企鵝工作坊
2019年5月13日


星漣海
玫瑰獻母親工作坊
2019年5月12日


雍雅軒
愛心鮮花獻母親
2019年5月12日


嵐岸
鮮花獻母親
2019年5月12日


一號‧西九龍
鮮花獻母親
2019年5月12日


悅目
母親節的祝福
2019年5月12日


滙景花園
母親節曲奇工作坊
2019年5月12日


海逸豪園
音樂摩天輪相架製作
2019年5月11日


聽濤雅苑
康乃馨工作坊
2019年5月5日