English 繁體 簡體
主頁 聯繫我們 網頁指南
公司簡介 獎項分享 專業服務 物業活動 家居錦囊 社會責任 就業機會

物業活動 2020
物業活動 2019
2019年12月
2019年11月
2019年10月
2019年9月
2019年8月
2019年7月
2019年6月
2019年5月
2019年4月
2019年3月
2019年2月
2019年1月
物業活動 2018
物業活動 2017
物業活動 2016
物業活動 2015
物業活動 2014
物業活動 2013
物業活動 2012
物業活動 2011
物業活動 2010

物業活動

 

嵐山
低碳生活一日遊
2019年12月28日


君柏
火警演習及防火講座
2019年12月23日


傲雲峰
聖誕環保嘉年華2019
2019年12月22日


一號‧西九龍
聖誕歡樂派對
2019年12月21日


星漣海
薑餅人聖誕大冒險
2019年12月21日


高衞以愛傳樂‧萬歲宴 2019
2019年12月18日


港景峯
聖誕嘉年華
2019年12月15日


君柏
北歐聖誕薈
2019年12月14日


一號‧西九龍
聖誕朱古力鬆餅工作坊
2019年12月14日


天宇海
聖誕繽紛派對
2019年12月14日


海逸豪園
海逸聖誕嘉年華
2019年12月14日


悅目
聖誕嘉年華
2019年12月13日


滙景花園
溫馨同聚迎聖誕 萭家歡騰在滙景
2019年12月8日


海逸豪園
本地一天遊
2019年12月8日


高衞童行2019
2019年12月8日